วันอังคารที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2554

การปฏิบัติงาน


                                                 การทำป๋ยน้ำหมักจากพืชสดสีเขียว

                                                      การทำปุ๋ยน้ำหมักจากผลไม้

                                                              การทำน้ำหมักจากผลไม้